Historie og konseptet

For 10.000 år siden slo de første menneskene seg ned i Mesopotamia der vi gikk fra å være jeger- og sanker samfunn over til et landbrukssamfunn. Dette la grunnlaget for de første menneskelige sivilisasjonene.

I overkant av 13 % av landoverflaten er dyrket mark og dette synker med 100.000 kvardatkilomenter hvert år, til tross for at antall mennesker øker og i 2050 kommer vi til å nå 9 milliarder mennesker som trener mat.

I dag, 10.000 år etter de første landbrukssamfunn ble etablert, må vi igjen ta aksjon, det på tide med et nytt sted å produsere mat.. en ny revolusjon. Ta i bruk havet for Marine Farming! Landbruksplattformer til havs for å produsere bærekraftig mat!

Med tilnæmet ubegrenset energi og tilgng til vann er dette en naturlig samfunnsutvikling for å skape en bærekraftig framtid.  Vi ser stadig mer ekstremvær og klimautfordringer, og bare i år opplevde Norske bønder en ekstrem tørke og ekstrem flom – dette er noe vi kommer til å se mer av i årene som kommer.

Gjennom å flytte landbruket fra landareal til havoverflate kan vi løse utrolig mange problemer og det åpner helt nye muligheter innenfor dyrking og produksjon av mat. Ved å ta i bruk allerede eksisterende offshoreteknologi og utstyr skal vi skape landbuksplafformer til havs for å produsere bærekraftig mat.  Ved hjelp av beskyttende landbruksplattformer med sensorer er ikke lenger været avgjørende for dyrkingen av mat, teknologien finnes alerede for å rense saltvann til ferskvann og produsere kunstilg lyd som gir samme effekt som solen. Naturlig gjødsling gjennom næringstoffer fra havet vil være med å skape en fullstendig økologisk produksjon.

Samtidig skal vi ta i bruk sensorer for å overvåke produksjonen, kvaliteten og ikke minst opptimalisere næringsinnholdet i dyrket mat.

Ved hjelp av avsaltet vann, kunstig sollys og havets naturlige næringstoffer er vi med på å skape en bærekraftig framtid for de kommende generasjonene. Farming er løsningen på utrydde sult og vil være med å skape fremtidens arbeidsplasser!

Informasjon og fakta

Bærekraftsmål nr. 2: Utrydde sult

“Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk”

Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange.

Havet

  • Tilgang til ubegrenset vann (renses)
  • Tilgang til ubegrenset energi
  • Bruke havets naturlige nærinsstoffer

Fakta:

  • Jordens overflate består omkring 70% vann.
  • Av 149 millioner kvadratkilometer landoverflate er 20 millioner kvatkilometer med dyrkabar mark på jorden – 13,4 %
  • Hvert år forsvinner det 100.000 kvadratkilometer med dyrkbar mark.
  • Maritimt klima er et klima som er typisk for havområdene, det vil si med beskjedne daglige og årlige temperatursvingninger, rikelig med nedbør, høy luftfuktighet og mye vind. De små temperatursvingningene skyldes at hav tar opp og mister varme saktere enn land.

Kommende pilotprosjekt: Bruke udatert oljeplattform til å kultivere dyrkbar areal i flere etasjer på havet.

 

Daglig leder: Tobias Øverli
Produktutvikler: Tony Kjenner