Som følge av koronaepidemien har Staten kommet med krisepakker til bl.a. bedrifter. I den forbindelse kom de med en spesifikk krisepakke rettet mot gründere.

Men hva går egentlig denne krisepakken ut på? Les også: Kan mitt selskap få støtte?
Vi har undersøkt.

Egen gründerpakke

Ett av de første tiltakene fra regjeringen gikk til bedrifter med under 250 ansatte.

– Grunnen til at vi gjør dette er at gründer- og oppstartsmiljøet er så viktig. Det handler om nye arbeidsplasser og gode ideer. I den kritiske situasjonen vi er i, må vi holde på dette, så vi har et levende miljø når koronakrisen er over, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til DN da tiltakspakken ble lagt frem.

Dette er ord som klinger godt i  CoHub’en i Grimstad sine ører. Vi er nettopp et sted der gode ideer oppstår, lander i jorda for så å spire å gro, for så å bli «det nye»: Akkurat det Norge trenger.

Tobias i CoHub’en med boka «Gründere bygger Norge» som kom ut i 2013. Hva skulle vi gjort uten gründere?

Les også: Dette koster en kontorpult i Cohub Grimstad

I praksis betyr det

KONTANTSTØTTE TIL BEDRIFTER:

La oss her ta for oss litt Statens kontantstøtte til bedrifter (hvor småbedrifter er inkludert i dette) og hva det innebærer.

Les også: Søk om kompensasjon for tapt inntekt på Nav.no

Det innebærer for eksempel at:

 1. At du som gründerbedrift i et AS må ha ansatte og lønnskostnader for å kunne få støtte. Det fant vi raskt ut ved å svare på spørsmålene som kreves. Det står det også på regjeringen.no, slik (om hvem som ikke får støtte): «Foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)»
 2. Det vil altså si at hvis du driver i ENK (enkeltpersonforetak) så kan du likvel være støtteberettiget, selv om du ikke har ansatte. Det hvis du har driften fra dette foretaket som din hovedintekstkilde.

Vi i CoHub Grimstad heier på alle som tør skape noe nytt og som gjør noe på en ny måte. Her fra boken «Gründere bygger Norge» (2013) av Øyvind Gustavsen.

Det er liten tvil om at gründere og oppstartsbedrifter tilfører den norske statskassa milliarder av skattekroner hvert eneste år. Ofte er det ikke det å finne opp hjulet som er det som skal til, nei du trenger ikke å finne opp en helt ny oppfinnelse, men heller å videreutvikle en allerede eksisterende idé – slik at den blir mer tilgjengelig for mange flere, eller åpner opp for en helt ny kundegruppe. Det er innovasjon i praksis.

– De færreste gründere finner opp noe helt nytt som ingen har tenkt på før. Steve Jobs oppfant ikke computeren, Odd Reitan var ikke den første som laget en kolonialbutikk og Stormberg-gründer Steinar Olsen var ikke den første som solgte turtøy. De tok noe som allerede var der, men mente at de hadde en idé som var bedre enn konkurrentenes.

Sitatet over er hentet fra side 6 i boka Gründere bygger Norge. Boka forteller historien til 6 ulike norske kjente gründere og deres vei til suksess.

Vi bare hadde lyst til å minne om det, nå i disse korona-dager.

Få dekket faste kostnader

Likevel er det heller ikke meningen at de bedriftene som ikke gikk rundt før korona-epideminen, nå kan få statsstøtte til å drifte. Derfor er det slik at det er fokus på å dekke kostnader til bedrifter som allerede har en levedyktig forretning, med dertilhørende store utgifter og kostnader. Dette er bare rett og rimelig, slik det skal være.

Her er primissene for å få støtte, kort fortalt:

 • Ifølge regjeringen.no settes det en minstegrense for utbetaling slik at beregnet støttebeløp under 5 000 kroner ikke utbetales.
 • I hovedsak dreier det seg om å få dekket utgifter knyttet til dine faste driftskostnader. Disse omtales slik:
  Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:

  • Leie av lokale
  • Lys og varme
  • Renovasjon, vann og avløp
  • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • Regnskap, revisjon og rådgivning
  • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.
  • Forsikring og avgifter på transportmidler
  • Forsikringspremier
  • Netto rentekostnader
 • Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det er også et krav til at de er registret i foretaksregisteret. Det står opplyst på regjeringen.no at: «Vi jobber videre for å få på plass løsninger til frivillige og ideelle organisasjoner som har uunngåelige faste kostnader som ikke dekkes av kompensasjonsordningen eller andre ordninger.»

Hva med låneordningene, kan disse gjelde for din bedrift, og hva er kriteriene der? I neste artikkel skal vi ta en ekstra titt på nettopp det.

Les andre tidligere artikler i vår serie om Korona og krisepakker til bedrifter:

 

FAKTA:

 • Støtten fra Staten er i hovedsak fordelt på tre grupper, les om disse her. Her omtaler vi støtten som går under betegnelsen «kontantstøtte til bedrifter».
 • Pakken inneholder:
  • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner.
  • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner.
  • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng på risikolån.
  • Rentestøttefond – 300 millioner kroner.
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner.
  • Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner.
  • Kapital til investeringsfondet Investinor – 1 mrd. kroner.
%d bloggere liker dette: