Image by Kevin Sorensen from Pixabay

Ja det er det store spørsmålet. Vi har undersøkt saken for deg. 

La oss være ærlige: Det de fleste er interessert i er å kunne få et kontantstøttebeløp som hjelper deg igjennom en allerede vanskelig bedriftsdrift, dekker dine allerede investerte tap (les: kostnader) og som gir støtte til bedrifter i korona epidemiens vanskelige omstillingsperiode. Det er vanskelig nok å drive fra før av, uansett om du har kostnader eller ei. 

Så da er spørsmålet, kan ditt selskap få støtte nå? 

Det kommer litt ann på hva slags type bedrift du er og hvilke kostnader du har. 

Må det være kostnadsbasert? 

Det vi har kikket mest etter her, er støttebeløp som ikke tar utgangspunkt i om du har kostnader. Finnes de? 

  1. mars i år skriver E-24 i en artikkel: “Dette er den nye krisepakken” at den tredje av statens krisepakker er rettet mot følgende tre grupper: 1) studentene, 2) kontantstøtte til bedrifter og 3) nye samferdselsprosjekter. 

Videre i artikkelen står det at kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges frem for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene, og ordningen er tenkt å vare ut mai.

Vi søker videre… 

Altså må vi se hva som ble uttalt fra Statens siden den 3. april. Men vent litt, det står noe mer interessant først: 

Ifølge VGs kilder gjelder kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen – altså de som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt stenging.

Altså må du ikke ha blitt pålagt stenging for å kunne få støtte. Det er jo nyttig info å ha i bakhodet. 

Kontantstøtteordningen – kort forklart

I en artikkel datert 20. april fra DN med navn Dette er regjeringens krisepakker til næringslivet – så langt – stadfester: 

  1. april presenterte Jan Tore Sanner en kontantstøtteordning til bedrifter som har måttet stenge på grunn av utbruddet og for bedrifter som er blitt pålagt å stenge av myndighetene.
  • Bedrifter som er pålagt å stenge vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.
  • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge vil kunne få 80 prosent av sine faste kostnader dekket.

Så ja, «beklageligvis» er tilskuddene kostnadsbasert. 

Så da er vel svaret: Kan du dokumentere en del faste kostnader som følge av driften? Så kan du nå få disse dekket. 

I neste artikkel skal vi se på hvordan du evt. søker om å få dette dekket. Men før det kan det være lurt å ha svar på spørsmålene som kreves: 

Les også: Dette er spørsmålene du må svare på for å få vite om du får støtte.

%d bloggere liker dette: