Gründertips

 

Din idé

Sitter du på en idé som du har troen på? Spør venner og kjente om hvordan de kan relatere seg til denne nye tjenesten, produktet eller løsningen som du har kommet frem til. Du bør selv ha grundig nok forståelse av idéen slik at du kan på en enkel måte klare å forklare konseptet til en annen.

Start med en forretningsplan som inneholder strategi for:

  • Forretningsmodell
  • Marked
  • Konkurransesituasjon
  • Skaleringsmuligheter

Dette er også en viktig del av arbeidet når du skal ut og skaffe investorer, søke lån eller støtte til oppstart.

 

Hvem er dine 10 første betalende kunder?

Du må forstå din egen inntektsmodell. Kort sagt: Hvem skal betale hva, hvordan og hvorfor.
Lag en standard “personlighet” for egenskaper og informasjon om den mest akutelle kunden for deg. 

Eks. Fredrik, 40 år og 2 barnsfar, ineniør og teknologiineressert, innkjøpsansvarlig NOV, mellom 650 000 – 700 000 i innekt, osv. 

 Her kan du nå få en god antagelse for hvor din kjernekunde befinner seg i livet, jobbsituasjon og kanskje litt om privatliv.

Selskapsform: AS, ENK, NUF eller DA?

Valg av selskapsform er viktig, og med valget følger en rekke krav for de ulike selskapsformene. All den tid man velger å etablere et aksjeselskap blir spørsmålet om man skal eie aksjer direkte eller via holdingselskap, noe som vil ha skattemessig betydning for eierne.

 

 MarkedsanalyseSkaff deg tall

Gjør nøkkeltallene dine lett tilgjengelige. Utvikle kortsiktige og målbare målsetninger som kan følges tett. Du bør fokusere på faktorer som er viktige for selskapets overlevelse og utvikling. Dette er et viktig hjelpemiddel som også er interessant for investorer.

 

Ta vare på aksjonærene

Pass på at dere har en god aksjonæravtale. Og at tiltredelse til denne eller inngåelse av tilpasset aksjonæravtale gjøres til vilkår for investering fra nye investorer.

 

Beskytt idéen

Er det selskapet eller gründeren som eier forretningsidéen? Alle vurderinger knyttet til intellektuell eiendom og patenter, bør du ta med en som kjenner lovverket internasjonalt. 

 

Skaff penger

Hvordan skal du finansiere selskapet? Her er det flere alternativer, som lån og gaver, men også offentlige tilskudd, crowdfunding og investorfinansiering kan være aktuelt å se på.

 

Lær deg loven

Du bør allerede ha sjekket ut hvilke lover og regler som angår virksomheten din. Uavhengig av selskapsform finnes en haug regulatoriske krav, som godkjennelse av årsregnskap, innsendelse av skattemelding, mva-rapportering og mye annet. 

 

Sjekk tillatelser

Formidler du varer eller tjenester på internett?

Det kan reise en rekke juridiske spørsmål om alt fra offentlige tillatelser, til kunderettigheter og håndtering av personopplysninger.

 

 Del med måte

Vi her på günderhuset liker å dele våre idéer og videreutvikle konsepter sammen med andre gründere, men du må alltid være litt forsiktig med å dele foretningshemmeligheter. 
Skal du i møte hvor det er aktuelt å snakke om forretningshemmeligheter? Sørg for at motparten har signert konfidensialitetsavtale (NDA) før dere starter.

 

Hold styr på innbetalinger

Likviditetsstyring er en viktig nøkkel for suksess. Et godt utarbeidet likviditetsbudsjett gir en oversikt over selskapets planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode.

 

Vær et rutinemenneske

Løpende bokføring er viktig. Bokføringsplikten omfatter dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Selv om du ikke er bokføringspliktig, må du dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare all dokumentasjon.